Čekatelský kurz

Podzimní čekatelský kurz 2020 zrušen

Bohužel pro vás máme špatnou zprávu. Vzhledem k okolnostem jsme nuceni podzimní čekatelský kurz Nabosso 2020 zrušit v celém rozsahu a to bez náhrady. V současné situaci nejsme schopni najít žádnou možnou formu kurzu, aby naplnil všechny vaše i naše očekávání. Co se teď tedy bude dít? Všem účastníkům podzimního kurzu, a to i těm přesunutým z jarního letošního běhu, bude do 20 dnů vrácen poplatek v plné výši. Pokud dojde k nějakým problémům týkající se vrácení plateb a platbu neobdržíte do tohoto termínu, tak nás neprodleně kontaktujte. Chápeme, že tato situace může způsobit problémy, při dalším přihlašování na vůdcovský kurz, z toho důvodu v roce 2021 umožníme přihlášení na náš vůdcovský kurz i bez čekatelské kvalifikace. V tomto případě absolventi našeho vůdcovského kurzu v příštím roce obdrží nejenom dekret vůdcovský, ale zároveň i čekatelský. Těšíme se na setkání v roce 2021, snad už za daleko lepší situace!

Čekatelky podzim 2020

Do konce srpna zveřejníme všechny podrobnosti k čekatelskému kurzu Nabosso 2020 - podzim. Co už však víme nyní? Kapacita kurzu bude navýšena na 60 osob, takže k původním přihlášeným se může přidat zhruba 35 dalších osob. Termín víkendu bude 13.-15.11.2020 a přihlašování dodatečné kapacity začne 14.9.2020. Uchazeči z jara budou automaticky přeřazení do podzimního běhu, pokud jim to však nebude vyhovovat, můžou se týden před začátkem přihlašování (do 7.9.2020 včetně) odhlásit a bude jim vrácen zaplacený poplatek v plné výši.