Informace o čekatelském kurzu

Čekatelský kurz NABOSSO je skautská vzdělávací akce zaměřená na individuální přístup, praktické znalosti a dovednosti. Našim cílem je poskytnout skautské vzdělání tak, aby žádné výstupy kurzu nebyly zbytečné, a vždy se daly použít při praktické činnosti v oddílech. Lektorský tým je složen nejenom ze zkušených skautských vedoucích, ale i z odborníků na personalistiku, pedagogiku, psychologii, management a dalších dovednosti.

Čekatelský kurz probíhá vždy formou tří seminářů, jednoho projektu a závěrečného víkendu, a to každé jaro a podzim. Kurz slouží k nabytí znalostí pro působení ve vedení oddílu motivační a zábavnou formou.

Přihlášky:

Počet účastníků kurzu je omezen na 30 osob v podzimním kurzu, nebo 25 osob v jarním kurzu. Přihlásit se lze pouze osobně elektronicky, pokud probíhá elektronické přihlašování, pomocí menu vpravo.

Podmínky přijetí:

Minimálně 15 let v první den kurzu (první seminář). Z této podmínky nelze udělit výjimku.