Informace o čekatelském kurzu a přihlašování

Čekatelský kurz NABOSSO je skautská vzdělávací akce zaměřená na individuální přístup, praktické znalosti a dovednosti. Naším cílem je poskytnout skautské vzdělání tak, aby žádné výstupy kurzu nebyly zbytečné, a vždy se daly použít při praktické činnosti v oddílech. Lektorský tým je složen nejen ze zkušených skautských vedoucích, ale i z odborníků na personalistiku, pedagogiku, psychologii, management a další dovedností. Tento kurz probíhá vždy formou tří seminářů, jednoho projektu výpravy a závěrečného víkendu, a to každé jaro a podzim. Kurz slouží k nabytí znalostí pro působení ve vedení oddílu motivační a zábavnou formou.

Přihlášky:

Počet účastníků kurzu je zpravidla omezen na 60 osob v podzimním kurzu, nebo 25 osob v jarním kurzu. Přihlásit se lze pouze elektronicky pomocí skautIS, pokud přihlašování probíhá.

Postup přihlášení:

  1. Podej předběžnou přihlášku na čekatelský kurz pomocí propojeného účtu v skautIS (odkaz níže včetně zahájení) v době, kdy je přihlašování otevřeno. Návod jak založit a propojit účet najdeš zde.
  2. Předběžné přihlášky postupně roztřídíme dle času podání na závazně přijaté účastníky, náhradníky a nepřijaté. V případě, že tvůj skautIS účet nebude propojen, bude předběžná přihláška vyřazena.
  3. Nepřijatým přijde email o nepřijetí nejpozději 3 dny po ukončení přihlašování, přijatým přijdou informace o platbě a další pokyny, náhradníkům přijde vyrozumění, že čekají, jestli se uvolní místo.
  4. Pokud závazně přijatý účastník nesplní podmínky, bude odmítnut a na jeho místo nastupují náhradníci v pořadí dle přihlášení.
  5. Potvrzení od lékaře a vyjádření vedoucích zadávejte až když bude přihláška závazně přijata, jinak to může být zbytečná práce.