Projekt výpravy

Každý uchazeč o čekatelskou kvalifikaci musí dle řádu pro vzdělávání naplánovat a zrealizovat výpravu dle následujících podmínek:

  • Akce trvá minimálně 24 hodin a její součástí je přenocování. Ideální formát je víkendová výprava.
  • Akce je připravována pro více než jednu družinu (nejlépe oddílová akce).
  • Uchazeč je vedoucím přípravy i realizace akce za dozoru vůdce (nejlépe vedoucího oddílu).
  • V přípravě akce by měli být zapojeni ještě alespoň dva další lidé a uchazeč by měl připravovat alespoň třetinu programů akce.
  • Uchazeč zpracuje plán akce, informace pro účastníky, rozpočet, minimálně třetinu programu akce a hodnocení akce.

Po splnění tohoto úkolu je nutno dodat následující potvrzení, které lze odevzdat třemi způsoby:

  1. Před čekatelským víkendem nahrát naskenované potvrzení o realizaci výpravy do přihlášky v systému skautIS (doporučeno).
  2. Na víkendu čekatelského kurzu v papírové podobě vedoucímu kurzu.
  3. Až 18 měsíců po víkendu čekatelského kurzu nahráním do přihlášky v systému skautIS a zasláním zprávy o této skutečnosti vedoucímu čekatelského kurzu, čekatelský dekret však bude vystaven až po kontrole tohoto dokumentu.