Projekt výpravy

Každý uchazeč o čekatelskou kvalifikaci musí dle řádu pro vzdělávání naplánovat a zrealizovat výpravu dle následujících podmínek:

  • Akce trvá minimálně 24 hodin a její součástí je přenocování. Ideální formát je víkendová výprava.
  • Akce je připravována pro více než jednu družinu (nejlépe oddílová akce).
  • Uchazeč je vedoucím přípravy i realizace akce za dozoru vůdce (nejlépe vedoucího oddílu).
  • V přípravě akce by měli být zapojeni ještě alespoň dva další lidé a uchazeč by měl připravovat alespoň třetinu programů akce.
  • Uchazeč zpracuje plán akce, informace pro účastníky, rozpočet, minimálně třetinu programu akce a hodnocení akce.

Po splnění tohoto úkolu je nutno dodat následující potvrzení, které lze odevzdat dvěma způsoby:

  1. Na víkendu čekatelského kurzu, pokud akci realizuješ do tohoto termínu. Pak můžeš čekatelský dekret obdržet přímo na tomto čekatelském víkendu.
  2. Až 18 měsíců po víkendu čekatelského kurzu zasláním vedoucímu čekatelského kurzu, pak čekatelský dekret můžeš dostat až po dodání tohoto potvrzení.