Čekatelský kurz

Pozastavení vzdělávacích akcí

Tým Nabosso je seznámen s rozhodnutím VRJ o pozastavení skautské činnosti. To se dotkne čekatelského, vůdcovského kurzu i kurzu střediskového minima. Nyní čekáme na podrobnější informace ohledně situace ze strany Junáka. Dne 11.3.2020 budeme jednat a všem účastníků poté dáme vědět o dalším postupu.Děkujeme za trpělivost.

Výsledky přihlašování na ČK Nabosso jaro 2020

Byla uzavřena registrace na jarní běh čekatelského kurzu 2020. Během registrační doby bylo doručeno 84 předběžných registrací, z nich 7 nesplňovalo podmínku propojeného účtu, takže byly vyřazeny. Ze zbývajících 77 osob bylo 25 prvních v pořadí přijato, 8 bylo zařazeno jako náhradníci a 44 vyřazeno kvůli překročení kapacity. Zahájení registrace proběhlo ve 20:00, 25. účastník, který je přijat se registroval v 20:11. Nyní jsou všem přijatým a náhradníků odeslány zprávy o jejich stavu, vyřazeným přijde zpráva o odhlášení do 24 hodin. Všem předběžně přihlášeným rovněž zašleme krátký dotazník, abychom zjistili spokojenost se systémem registrace a mohli ji případně upravit. Na všechny přijaté se těšíme, odmítnutým přejeme štěstí při dalším kole přihlašování nebo na jiném kurzu.

Podrobnosti k přihlašování na ČK jaro 2020

Už jsou známy podrobnosti k přihlašování na čekatelský kurz jaro 2020. Zpracovali jsme pro vás návod, který je uveden na stránce přihlášky a informace. Odkaz na přihlašování naleznete úplně dole, ale prvně věnujte chvíli přečtení návodu a všech pravidel, které zamezí případným nedorozuměním. Změny se dočkal i projekt výpravy, kdy je možné toto potvrzení nahrávat do závazně přijaté přihlášky rovnou do skautIS. Tento způsob přihlašování je teprve v pilotním provozu, prosíme tedy o shovívavost při případných problémech. Rovněž budeme rádi za hlášení chyb nebo návrhy na vylepšení systému. Děkujeme.