Pozastavení vzdělávacích akcí

Tým Nabosso je seznámen s rozhodnutím VRJ o pozastavení skautské činnosti. To se dotkne čekatelského, vůdcovského kurzu i kurzu střediskového minima. Nyní čekáme na podrobnější informace ohledně situace ze strany Junáka. Dne 11.3.2020 budeme jednat a všem účastníků poté dáme vědět o dalším postupu.Děkujeme za trpělivost.