Podrobné informace k pozastavení činnosti

Vážené sestry, vážení bratři,
dovolujeme si vás informovat, jak bude postupováno v duchu aktuálních okolností na vzdělávacích akcích Nabosso. Pořadatelský tým akceptuje aktuální rozhodnutí vedení Junáka o pozastavené činnosti uvedeného na webových stránkách https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/5029-koronavirus-info-pozasta.... V tomto pevně stojíme za vedením naší organizace, které se rozhodlo odpovědně přistoupit k současné situaci a preferuje zodpovědné jednání před lehkovážností. Bohužel však takový krok s sebou nese i nepříjemné důsledky týkající se kurzů Nabosso, které vám představíme v tomto textu.
Jarní čekatelský kurz 2020.

  • Tímto rozhodnutím se ruší všechny semináře v termínech 18.3., 24.3. a 30.3. Uchazečům o čekatelskou kvalifikaci budou zaslány informace, jakým způsobem lze provést samostudium oblastí, které byly obsahem seminářů.
  • Samotný kurz v plánovaném termínu proběhne pouze tehdy, pokud Junák do 3.4. tj. 14 dnů před samotných jarním během obnoví činnost a povolí realizaci vzdělávacích akcí. V opačném případě bude celý jarní čekatelský kurz 2020 zrušen.
  • Při zrušení kurzu budou mít přihlášení uchazeči možnost přednostního přesunutí na podzimní běh čekatelského kurz 2020 nebo vrácení účastnického poplatku.

Vůdcovský kurz 2020

  • Tímto rozhodnutím se ruší II. víkend vůdcovského kurzu. Uchazečům o vůdcovskou kvalifikaci budou zaslány informace, jakým způsobem lze provést samostudium oblastí, které byly obsahem seminářů.
  • Všechny termíny odevzdání projektů zůstávají v platnosti.
  • Třetí (závěrečný) víkend proběhne pouze tehdy, pokud Junák do 3.4. tj. 14 dnů před samotných víkendem obnoví činnost a povolí realizaci vzdělávacích akci. V opačném případě bude i třetí víkend zrušen.
  • V případě zrušení třetího víkendu bude rozhodnuto o korespondenčním (elektronickém) dokončení vůdcovského kurzu, kdy uchazeči budou mít možnost dokončit kurz distanční formou a obdržet vůdcovskou kvalifikaci. Detaily budou zaslány až to bude aktuální.
  • O částečné vratce účastnický poplatků a jejich výši bude rozhodnuto na základě toho, zdali proběhne třetí víkend či nikoliv. Zároveň však platí, že v případě zájmu proplatíme jízdenky na první víkend kurzu (v tomto případě kontaktujte Kuchtíka, který vám sdělí podrobnosti)

Kurz střediskového minima 2020

  • Kurz proběhne pouze tehdy, pokud Junák do 13.4. tj. 7 dnů před prvním seminářem obnoví činnost a povolí realizaci vzdělávacích akci. V opačném případě bude celý kurz včetně seminářů zrušen.
  • V případě zrušení kurzu střediskového minima budou zaplacené poplatky v plné výši vráceny. Kurz střediskového minima se pak pokusíme realizovat v náhradním termínu, na který bude vypsáno nové přihlašování.

Velmi děkujeme za pochopení a věříme, že vše se brzy opět setkáme na našich vzdělávacích kurzech.
Za tým Nabosso dne 11.3.2020
Michal Prauzek – Kolja