Aktuální informace ze dne 22.3.2020

Vážené sestry, vážení bratři,
v duchu posledních událostí vás informujeme o řešení vzdělávacích akcí Nabosso v roce 2020.
Jarní čekatelský kurz 2020.

  • Je zcela zrušen.
  • Všichni účastníci jsou přesunuti na podzimní běh včetně jejich platby a přihlášky. V případě, že s přesunutím nesouhlasíte, kontaktujte vedoucího kurzu (Zipp) a požádejte o zrušení přihlášky a vrácení peněz.

Vůdcovský kurz 2020

  • Druhý i třetí víkend kurzu je zrušen.
  • Všechny termíny odevzdání projektů (blok A, B i C) zůstávají v platnosti. Obhajoby každého projektu proběhnou elektronicky přímo s osobami, kterým je odevzdáváte. O formě rozhodně vždy zodpovědná osoba.
  • Zkoušky (blok A i B) proběhnou elektronicky, o formě a technických prostředcích vás budou informovat zkoušející.
  • Po dokončení všech části vůdcovského kurzu obdržíte dekrety i odznak poštou.
  • O finálním vyúčtování kurzu budete informování prostřednictvím vedoucího kurzu (Kuchtík).

Kurz střediskového minima 2020

  • Je zrušen bez náhrady, o vypsaní nového kurzu bude rozhodnuto, jakmile to situace dovolí.
  • Všechny poplatky budou vráceny v plné výši na účty, ze kterých přišly.

Velmi děkujeme za pochopení a věříme, že vše se brzy opět setkáme na našich vzdělávacích kurzech.
Za tým Nabosso dne 22.3.2020
Michal Prauzek – Kolja