Střediskové minimum

Aktuální informace ze dne 22.3.2020

Vážené sestry, vážení bratři,
v duchu posledních událostí vás informujeme o řešení vzdělávacích akcí Nabosso v roce 2020.
Jarní čekatelský kurz 2020.

 • Je zcela zrušen.
 • Všichni účastníci jsou přesunuti na podzimní běh včetně jejich platby a přihlášky. V případě, že s přesunutím nesouhlasíte, kontaktujte vedoucího kurzu (Zipp) a požádejte o zrušení přihlášky a vrácení peněz.

Vůdcovský kurz 2020

 • Druhý i třetí víkend kurzu je zrušen.
 • Všechny termíny odevzdání projektů (blok A, B i C) zůstávají v platnosti. Obhajoby každého projektu proběhnou elektronicky přímo s osobami, kterým je odevzdáváte. O formě rozhodně vždy zodpovědná osoba.
 • Zkoušky (blok A i B) proběhnou elektronicky, o formě a technických prostředcích vás budou informovat zkoušející.
 • Po dokončení všech části vůdcovského kurzu obdržíte dekrety i odznak poštou.
 • O finálním vyúčtování kurzu budete informování prostřednictvím vedoucího kurzu (Kuchtík).

Kurz střediskového minima 2020

 • Je zrušen bez náhrady, o vypsaní nového kurzu bude rozhodnuto, jakmile to situace dovolí.
 • Všechny poplatky budou vráceny v plné výši na účty, ze kterých přišly.

Velmi děkujeme za pochopení a věříme, že vše se brzy opět setkáme na našich vzdělávacích kurzech.
Za tým Nabosso dne 22.3.2020
Michal Prauzek – Kolja

Podrobné informace k pozastavení činnosti

Vážené sestry, vážení bratři,
dovolujeme si vás informovat, jak bude postupováno v duchu aktuálních okolností na vzdělávacích akcích Nabosso. Pořadatelský tým akceptuje aktuální rozhodnutí vedení Junáka o pozastavené činnosti uvedeného na webových stránkách https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/5029-koronavirus-info-pozasta.... V tomto pevně stojíme za vedením naší organizace, které se rozhodlo odpovědně přistoupit k současné situaci a preferuje zodpovědné jednání před lehkovážností. Bohužel však takový krok s sebou nese i nepříjemné důsledky týkající se kurzů Nabosso, které vám představíme v tomto textu.
Jarní čekatelský kurz 2020.

 • Tímto rozhodnutím se ruší všechny semináře v termínech 18.3., 24.3. a 30.3. Uchazečům o čekatelskou kvalifikaci budou zaslány informace, jakým způsobem lze provést samostudium oblastí, které byly obsahem seminářů.
 • Samotný kurz v plánovaném termínu proběhne pouze tehdy, pokud Junák do 3.4. tj. 14 dnů před samotných jarním během obnoví činnost a povolí realizaci vzdělávacích akcí. V opačném případě bude celý jarní čekatelský kurz 2020 zrušen.
 • Při zrušení kurzu budou mít přihlášení uchazeči možnost přednostního přesunutí na podzimní běh čekatelského kurz 2020 nebo vrácení účastnického poplatku.

Vůdcovský kurz 2020

 • Tímto rozhodnutím se ruší II. víkend vůdcovského kurzu. Uchazečům o vůdcovskou kvalifikaci budou zaslány informace, jakým způsobem lze provést samostudium oblastí, které byly obsahem seminářů.
 • Všechny termíny odevzdání projektů zůstávají v platnosti.
 • Třetí (závěrečný) víkend proběhne pouze tehdy, pokud Junák do 3.4. tj. 14 dnů před samotných víkendem obnoví činnost a povolí realizaci vzdělávacích akci. V opačném případě bude i třetí víkend zrušen.
 • V případě zrušení třetího víkendu bude rozhodnuto o korespondenčním (elektronickém) dokončení vůdcovského kurzu, kdy uchazeči budou mít možnost dokončit kurz distanční formou a obdržet vůdcovskou kvalifikaci. Detaily budou zaslány až to bude aktuální.
 • O částečné vratce účastnický poplatků a jejich výši bude rozhodnuto na základě toho, zdali proběhne třetí víkend či nikoliv. Zároveň však platí, že v případě zájmu proplatíme jízdenky na první víkend kurzu (v tomto případě kontaktujte Kuchtíka, který vám sdělí podrobnosti)

Kurz střediskového minima 2020

 • Kurz proběhne pouze tehdy, pokud Junák do 13.4. tj. 7 dnů před prvním seminářem obnoví činnost a povolí realizaci vzdělávacích akci. V opačném případě bude celý kurz včetně seminářů zrušen.
 • V případě zrušení kurzu střediskového minima budou zaplacené poplatky v plné výši vráceny. Kurz střediskového minima se pak pokusíme realizovat v náhradním termínu, na který bude vypsáno nové přihlašování.

Velmi děkujeme za pochopení a věříme, že vše se brzy opět setkáme na našich vzdělávacích kurzech.
Za tým Nabosso dne 11.3.2020
Michal Prauzek – Kolja

Pozastavení vzdělávacích akcí

Tým Nabosso je seznámen s rozhodnutím VRJ o pozastavení skautské činnosti. To se dotkne čekatelského, vůdcovského kurzu i kurzu střediskového minima. Nyní čekáme na podrobnější informace ohledně situace ze strany Junáka. Dne 11.3.2020 budeme jednat a všem účastníků poté dáme vědět o dalším postupu.Děkujeme za trpělivost.