Základní informace

Kurz střediskového minima NABOSSO je skautská vzdělávací akce zaměřená na splnění povinné kvalifikace pro vedoucí skautských středisek. Naším cílem je poskytnout skautské vzdělání tak, aby žádné části kurzu nebyly zbytečné, a vždy se daly použít při praktické činnosti. Tento kurz probíhá formou dvou seminářů a jednoho prodlouženého víkendu.

Přihlášky a podmínky:

Počet účastníků kurzu je omezen na 30 osob. Přihlásit se lze pouze elektronicky pomocí skautIS, pokud přihlašování probíhá.

Na pořádání tohoto kurzu přispívá krajská rada Moravskoslezského kraje (kraj 810), proto jsou účastníci přijímáni v tomto pořadí:

  1. Činovníci ve funkci vůdce střediska v kraji 810
  2. Činovníci ve funkci zástupce vůdce střediska v kraji 810
  3. Činovníci ve funkci vůdce střediska z ostatních krajů
  4. Činovníci ve funkce zástupce vůdce střediska z ostatních krajů
  5. Ostatní zájemci registrovaní v Junáku

V případě stejných kritérií rozhoduje o přijetí čas podání přihlášky.

Postup přihlášení:

  1. Podej předběžnou přihlášku na kurz střediskového minima pomocí propojeného účtu v skautIS (odkaz níže včetně zahájení) v době, kdy je přihlašování otevřeno. Návod jak založit a propojit účet najdeš zde.
  2. Předběžné přihlášky postupně roztřídíme dle výše uvedených pravidel na závazně přijaté účastníky, náhradníky a nepřijaté. V případě, že tvůj skautIS účet nebude propojen, bude předběžná přihláška vyřazena.
  3. Nepřijatým přijde email o nepřijetí nejpozději 3 dny po roztřídění přihlášek, přijatým přijdou informace o platbě a další pokyny, náhradníkům přijde vyrozumění, že čekají, jestli se uvolní místo.
  4. Pokud závazně přijatý účastník nesplní podmínky, bude odmítnut a na jeho místo nastupují náhradníci v pořadí dle přihlášení.