Informace o vůdcovském kurzu

Vůdcovský kurz Nabosso probíhá jedenkrát ročně a je zaměřen především na praxi a přímou činnost v oddílech. Kurz probíhá podle nové metodiky vůdcovské zkoušky, většina aktivit je zaměřena na projekty, které se přímo aplikují v praxi.

Části kurzu:

 • Zahajovací víkend - je to část kurzu určena k poznání ostatních frekventantů a navázání vzájemné spolupráce. Tato část kurzu je beze zbytku povinná, protože zde bude stanoven plán pro splnění vůdcovské zkoušky.
 • Znalostní víkend - různorodá doporučená část kurzu, která se skládá nejenom s teoretických poznatků, ale i praktických dovedností, které následně vedou ke splnění vůdcovské zkoušky.
 • Zkouškové semináře - odpolední semináře, kde je možno si splnit potřebné znalostní zkoušky již před závěrečným víkendem.
 • Závěrečný víkend - je hodnotícím víkendem celého kurzu a je zde udělována vůdcovský kvalifikace, pokud účastník splní všechny podmínky.

Přihlášky:

Počet účastníků kurzu je omezen na 30 osob. Přihlásit se lze pouze elektronicky pomocí skautIS, pokud přihlašování probíhá..

Podmínky přijetí:

 • Složená čekatelská zkouška a rok praxe po jejím složení, výjimku z tohoto pravidla může udělit pouze vedoucí střediska. V roce 2021 z důvodů komplikací s nákazou COVID-19 čekatelskou zkoušku nevyžadujeme, účastníkům bez čekatelské kvalifikace bude předepsáno náhradní plnění.
 • Povinný minimální věk přihlášeného je 18 let v poslední den kurzu (tj. konec závěrečného víkendu).
 • Složení akreditovaného zdravotnického kurzu. Zdravotnický kurz je však možno si doplnit dodatečně a to do 18 měsíců od poslední víkendu kurzu, pak je dekret vydán až po absolvování zdravotnického kurzu.

Postup přihlášení:

 1. Podej předběžnou přihlášku na vůdcovský kurz pomocí propojeného účtu v skautIS (odkaz níže včetně zahájení) v době, kdy je přihlašování otevřeno. Návod jak založit a propojit účet najdeš zde.
 2. Předběžné přihlášky postupně roztřídíme dle času podání na závazně přijaté účastníky, náhradníky a nepřijaté. V případě, že tvůj skautIS účet nebude propojen, bude předběžná přihláška vyřazena.
 3. Nepřijatým přijde email o nepřijetí nejpozději 3 dny po ukončení přihlašování, přijatým přijdou informace o platbě a další pokyny, náhradníkům přijde vyrozumění, že čekají, jestli se uvolní místo.
 4. Pokud závazně přijatý účastník nesplní podmínky, bude odmítnut a na jeho místo nastupují náhradníci v pořadí dle přihlášení.
 5. Potvrzení od lékaře a vyjádření vedoucích zadávejte až když bude přihláška závazně přijata, jinak to může být zbytečná práce.

Vůdcovský kurz 2021

Termín kurzu:

Dle kalendáře akcí.

Cena kurzu:

750 Kč, v ceně je zahrnuto ubytování na všech víkendech, strava na zahajovacím a závěrečném víkendu (znalostní víkend má stravu individuální), cestovné z Ostravy, studijní materiály a semináře. Kurz je dotován.

Podmínky kurzu

 • Účastník musí být členem Junáka a mít složen skautský slib.
 • Pokud nemá účastník kurzu složenou čekatelskou zkoušku, tak musí absolvovat náhradní plnění, které bude individuálně stanoveno.
 • Minimální věk přihlášeného je 18 let v poslední den kurzu (tj. konec posledního víkendu).
 • Do 7 dní musíš zaslat platbu dle pokynů, které ti přijdou jakmile se staneš závazně přihlášeným. Platbou potvrzuješ svou přihlášku a platba je nevratná!
 • Po přijetí platby máš 14 dní na nahrání potvrzení od lékaře do systému skautIS. Formulář tohoto potvrzení si můžeš stáhnout ve své přihlášce, akceptujeme také potvrzení na jiném formuláři s obdobným obsahem. Toto potvrzení nesmí být starší více než dva roky.
 • Vůdcovskou zkoušku nelze složit, pokud se nebudeš účastnit zahajovacího víkendu v celém jeho rozsahu (tj. od pátku do neděle).

Pokud ti není ještě něco jasné, přečti si nejprve "Časté otázky & Návody", a poté se vrať k registraci zpět.

On-line přihláška zde. Začátek přihlašování 7. 12. 2020 v 20:00.