Informace o vůdcovském kurzu

Vůdcovský kurz Nabosso probíhá jedenkrát ročně a je zaměřen především na praxi a přímou činnost v oddílech. Kurz probíhá podle nové metodiky vůdcovské zkoušky, většina aktivit je zaměřena na projekty, které se přímo aplikují v praxi.

Části kurzu:

 • Zahajovací víkend - je to část kurzu určena k poznání ostatních frekventantů a navázání vzájemné spolupráce. Tato část kurzu je beze zbytku povinná, protože zde bude stanoven plán pro splnění vůdcovské zkoušky.
 • Znalostní víkend - různorodá doporučená část kurzu, která se skládá nejenom s teoretických poznatků, ale i praktických dovedností, které následně vedou ke splnění vůdcovské zkoušky.
 • Zkouškové semináře - dle potřeby
 • Závěrečný víkend - je hodnotícím víkendem celého kurzu a je zde udělována vůdcovský kvalifikace, pokud účastník splní všechny podmínky.

Přihlášky:

Počet účastníků kurzu je omezen na 30 osob. Přihlásit se lze pouze elektronicky pomocí skautIS, pokud přihlašování probíhá..

Podmínky přijetí:

 • Složená čekatelská zkouška a rok praxe po jejím složení, výjimku z tohoto pravidla může udělit pouze vedoucí střediska. V roce 2021 z důvodů komplikací s nákazou COVID-19 čekatelskou zkoušku nevyžadujeme, účastníkům bez čekatelské kvalifikace bude předepsáno náhradní plnění.
 • Povinný minimální věk přihlášeného je 18 let v poslední den kurzu (tj. konec závěrečného víkendu).
 • Složení akreditovaného zdravotnického kurzu. Zdravotnický kurz je však možno si doplnit dodatečně a to do 18 měsíců od poslední víkendu kurzu, pak je dekret vydán až po absolvování zdravotnického kurzu.

Postup přihlášení:

 1. Podej předběžnou přihlášku na vůdcovský kurz pomocí propojeného účtu v skautIS (odkaz níže včetně zahájení) v době, kdy je přihlašování otevřeno. Návod jak založit a propojit účet najdeš zde.
 2. Předběžné přihlášky postupně roztřídíme dle času podání na závazně přijaté účastníky, náhradníky a nepřijaté. V případě, že tvůj skautIS účet nebude propojen, bude předběžná přihláška vyřazena.
 3. Nepřijatým přijde email o nepřijetí nejpozději 3 dny po ukončení přihlašování, přijatým přijdou informace o platbě a další pokyny, náhradníkům přijde vyrozumění, že čekají, jestli se uvolní místo.
 4. Pokud závazně přijatý účastník nesplní podmínky, bude odmítnut a na jeho místo nastupují náhradníci v pořadí dle přihlášení.
 5. Potvrzení od lékaře a vyjádření vedoucích zadávejte až když bude přihláška závazně přijata, jinak to může být zbytečná práce.