Informace o vůdcovském kurzu

Vůdcovský kurz Nabosso probíhá jedenkrát ročně a je zaměřen především na praxi a přímou činnost v oddílech. Kurz probíhá podle nové metodiky vůdcovské zkoušky, většina aktivit je zaměřena na projekty, které se přímo aplikují v praxi.

Části kurzu:

  • Zahajovací víkend - je to část kurzu určena k poznání ostatních frekventantů a navázání vzájemné spolupráce. Tato část kurzu je beze zbytku povinná, protože zde bude stanoven plán pro splnění vůdcovské zkoušky.
  • Znalostní víkend - různorodá doporučená část kurzu, která se skládá nejenom s teoretických poznatků, ale i praktických dovedností, které následně vedou ke splnění vůdcovské zkoušky.
  • Zkouškové semináře - odpolední semináře, kde je možno si splnit potřebné znalostní zkoušky již před závěrečným víkendem.
  • Závěrečný víkend - je hodnotícím víkendem celého kurzu a je zde udělována vůdcovský kvalifikace, pokud účastník splní všechny podmínky.

Přihlášky:

Počet účastníků kurzu je omezen na 30 osob. Přihlášku je možno podat na tomto webu, když probíhá elektronické přihlašování.

Podmínky přijetí:

  • Složená čekatelská zkouška a rok praxe po jejím složení, výjimku z tohoto pravidla může udělit pouze vedoucí střediska.
  • Povinný minimální věk přihlášeného je 18 let v poslední den kurzu (tj. konec závěrečného víkendu).
  • Složení akreditovaného zdravotnického kurzu. Zdravotnický kurz je však možno si doplnit dodatečně a to do 18 měsíců od poslední víkendu kurzu, pak je dekret vydán až po absolvování zdravotnického kurzu.