Lektoři vůdcovského kurzu

Tomáš Bartoň - Kuchtík

Vedoucí vůdcovského kurzu, zaměřuje se hlavně na výchovné nástroje, praktické zajištění činosti, osobnost a sebereflexi.

Michal Prauzek - Kolja

Předseda zkušební komise a programový garant kurzů, zaměřuje se hlavně na organizaci, právo a téma "Já a skauting".

Věra Pokludová - Věrka

Lektorka vůdcovského kurzu, která se zaměřuje hlavně na personalistiku, spolupráci, komunikaci, informace a skautskou myšlenku.

Rostislav Fojtík - Natan

Lektor vůdcovského, který se převážně zaměřuje na skautskou výchovnou metodu a oddílové záležitosti.

Lucie Syrová - Buřťa

Lektorka vůdcovského kurzu, která se zaměřuje hlavně na mezilidské vztahy, komunikaci, rétoriku a praktické dovednosti.

Lenka Tymočová - Borůvka

Lektorka vůdcovského a čekatelského kurzu, která se zaměřuje hlavně na oddílové hospodaření.

Lumír Pektor - Pštros

Lektor vůdcovského kurzu, zaměřuje se především na personalistiku a management.

Barbora Prauzková - Barča

Lektorka vůdcovského kurzu, zaměřuje se na právo.

Ondřej Volf - Zipp

Lektor vůdcovského kurzu, zaměřuje se především na pedagogiku a psychologii.