Lektoři vůdcovského kurzu

Tomáš Bartoň - Kuchtík

Vedoucí vůdcovského kurzu, zaměřuje se hlavně na týmovou spolupráci a praktické zajištění činnosti.

Rostislav Fojtík - Natan

Lektor vůdcovského, který se převážně zaměřuje na skautskou výchovnou metodu, skautský program a oddílové záležitosti.

Lucie Syrová - Buřťa

Lektorka vůdcovského kurzu, která se zaměřuje hlavně na mezilidské vztahy, komunikaci, rétoriku a praktické dovednosti.

Lumír Pektor - Pštros

Lektor vůdcovského kurzu, zaměřuje se především na personalistiku, autoritu, konflikty a management.

Dominika Niedobová - Hrášek

Lektorka vůdcovského kurzu, zaměřuje se především na týmovou spolupráci a hry.

Ondřej Volf - Zipp

Lektor vůdcovského kurzu, zaměřuje se především na komunikaci, pedagogiku a psychologii.

František Skácel - Hrdina

Lektor vůdcovského kurzu, zaměřuje se především na metodiku.

Tomáš Černý - Čáryfuk

Lektor vůdcovského kurzu, zaměřuje se především na hospodaření a právo.

Kateřina Symonová - Žárovka

Lektorka vůdcovského kurzu, zaměřuje se především na metodiku.